L’Ajuntament d’Algemesí va a llençar unes ajudes destinades a la renovació de façanes, tant en el nucli urbà com en les zones industrials, les beneficiàries de les quals seran les empreses locals.

Per aquesta raó es pretén que les actuacions previstes en la convocatòria les realitzen proveïdors locals amb la finalitat de donar treballs a les nostres empreses. Tant és així que solament se subvencionaran els treballs que es realitzen per les empreses que us adheriu a aquesta campanya.

El contacte, el projecte i el pagament del mateix es tractaran directament amb el comerç o la indústria interessada, que serà qui sol·licite l’ajuda una vegada executades les actuacions pertinents i que, conseqüentment, presente a l’ajuntament les factures emeses per un o més dels proveïdors adherits i els justificants de pagament per poder rebre la subvenció.

Per poder formar part de la llista de proveïdors d’aquests treballs adherits a la campanya (i oferir als vostres clients la possibilitat que la vostra llavor siga subvencionada per l’Ajuntament d’Algemesí) heu d’emplenar el formulari. Quan es publiquen les bases de l’ajuda, també es posarà en coneixement dels interessats el llistat de les empreses adherides.