Formació interna

Per tal de consolidar coneixements en seguretat informàtica, s’ofereix sessions formatives monogràfiques dirigides al personal de l’Ajuntament.

En aquest cas, es tractarà de sensibilitzar als usuaris de correu electrònic en els riscos que suposa l’ús d’aquesta ferramenta.

 

Els riscos del correu electrònic (saló de plens, de 9 a 11h)

  • Estructura d’un correu electrònic.
  • Identificar les amenaces.
  • Phisihing, malware, ransomware, …
  • Bones pràctiques