Edat
Relació amb Algemesí
Abans de la realització d’aquesta activitat, sabia vosté que l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí està protegit i considerat com Bé d’Interés Cultural (BIC)?
Com valoraria la conservació de l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí?
Com valoraria la imatge actual (estètica) de l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí?
Creu que l’estat actual de l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí necessita millores?
Considera vosté que hi ha algun element que danye la imatge o afecte negativament la visió de l’església?
Creu que l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí té potencial turístic?
Si la resposta és afi rmativa, què proposaria per a augmentar el seu potencial turístic?
Creu que una posada en valor de l’església podria benefi ciar la festa de la Mare de Déu de la Salut?
Ha canviat l’església de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí des que vosté coneix aquest monument?
Com considera que afectarà el Pla Director a l’església i als seus diversos elements?