Edat?
Eres usuari de la bicicleta?
Quins usos fas de la bicicleta?
Utilitzes el carri bici al fora del poble?
Utilitzes el carri bici al poble?
Utilitzes la bici amb més gent, filles, amigues o companyeres de feina?
Eres usuari de les instal·lacions esportives?
Eres usuari de les instal·lacions del pavelló?
Eres usuari del centre IES Bernat Guinovart?
Eres usuari de les instal·lacions del poliesportiu?
Tens previst ser usuari de les instal·lacions de les noves pistes cobertes?
Tens previst ser usuari de de la nova piscina municipal?
En cas de ser usuari d'allguna de les anteriores instal·lacions, vas a soles?
Eres usuari del cami de la Tancadeta?
Treballes als poligons de Cotes o Pepe Miquel?
En cas d'anar als polígons de Cotes o Pepe Miquel, vas sol?
Consideres positiu reduir el trànsit als entorns escolars?
Quin tipes d'aparcament consideres més profitos: