Descripció

Tramitació de la baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’un ciutadà de nacionalitat estrangera que traslladen la seua residència fora d’Espanya.

En cas de menors d’edat seran els seus pares o tutors legals, qui podran demanar la baixa.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona empadronada a Algemesí.

Requisits

Ser major d’edat o menor emancipat.

Quan sol·licitar-Ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

Documentació en vigor acreditativa de la identitat:

  • Persones de països de la Unió Europea: Targeta de residència o certificat de ciutadà de la Unió Europea acompanyat de passaport o document d’identitat en vigor.
  • Persones originàries de la resta de països: Targeta de residència o passaport en vigor.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 3 mesos

Diagrama de flux

Ordenances

No té associades