Transmissió Llicencia Ambiental

Descripció Sol·licitud mitjançant la qual un interessat manifesta que vol canviar una llicencia d’activitat al seu nom, el qual deurà desenvolupar la mateixa activitat Qui Ho Pot Sol·licitar? Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns i la resta...