Descripció

Atorgar premis als 10 millors expedients acadèmics de Batxillerat i Cicles Formatius a l’alumnat d’Algemesí, que curse els seus estudis en algun centre escolar del municipi

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Podrà presentar-se a aquest premi l’alumnat empadronat a Algemesí i que cursa els estudis de 2n de Batxillerat o 2n de Cicle Formatiu en algun centre escolar d’Algemesí

Requisits
  • Estar empadronat en Algemesí en la data indicada en la convocatòria del Premi
  • La nota mitjana del Cicle Formatiu siga igual o superior a 8,50 i la nota d’accés a les titulacions universitàries –NAT, nota d’accés a la Universitat (NAU) incrementada amb les qualificacions de la fase específica– siga igual o superior a 12.
Quan sol·licitar-Ho

L’alumnat interessat a participar-hi ha de presentar de manera telemàtica la sol·licitud en el termini marcat en la convocatòria, generalment primera quinzena del mes de juliol.

Documentació a presentar
  • Certificat de qualificacions
  • Certificat de la prova d’accés a la universitat (PAU)
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació model de sol·licitud i documentació requerida
Informació complementària
Termini de resolució i recursos
Impresos
  • Sol·licitud
Diagrama de flux

Ordenances

No te associades

Legislació

No tè associades