Descripció

Sol·licitud de lloc escolar en qualsevol de les tres Escoles Infantils Municipals, per a l’alumnat de 0-1 any i 2-3 anys.

 • EIM Mestre Lozano
 • EIM Els Xiquets
 • EIM Verge del Pilar
Qui Ho Pot Sol·licitar?

Poden sol·licitar la matriculació els pares/mares dels xiquets i xiquetes empadronats en Algemesí, nascuts en els anys 2021 i 2020, per al curs 2022-2023.

Requisits
 • Ser pare o mare de xiquets o xiquetes empadronats a Algemesí nascuts en els anys anteriors
Quan sol·licitar-Ho

En el període establert anualment per la Conselleria d’Educació

Documentació a presentar
 • Fotocòpia llibre de família
 • Fotocòpia SIP de l’alumne
 • Autorització de sol·licitud d’Informació a l’Agència Tributaria, respecte a les dades de la Renda (annex I)
 • Si és el cas, el certificat de discapacitat del pare, mare i/o xiquet/a
 • Si és el cas, una còpia de la targeta en vigor de pertinença a família nombrosa, monoparental.
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en termini, telemàticament o al centre de primera opció
 • Publicades les llistes provisionals, pot presentar al·legacions en el període establert
 • Publicades les llistes definitives, cal matricular a l’alumnat al centre escolar admés
Informació complementària

Aquest tràmit de sol·licitud de lloc escolar, té un termini establert. Però al llarg de tot l’any es pot continuar sol·licitant lloc escolar fora de termini, per cobrir els llocs vacants, si és el cas.

Termini de resolució i recursos

Els establerts anualment en la normativa que marca el calendari de matriculació escolar.

Diagrama de flux

Ordenances

No te associades

Legislació