Descripció

Trasllat d’un familiar difunt entre les sepultures del cementeri municipal amb destinació a nínxol ocupat o a quartes tramades.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

El familiar de la persona difunta titular o hereu de la concessió de la sepultura.

Requisits

Haver transcorregut 5 anys o més des de la data de la defunció

Quan sol·licitar-Ho

Durant tot l’any excepte del 21 de juny fins al 30 de setembre, període indicat per l’ordenança dels cementeris municipals (BOP 120 del 22-05-2006).

Documentació a presentar
  • Certificat literal de defunció de la persona que es vol traslladar.
  • Documentació que acredite el parentesc amb la persona difunta, com pot ser el DNI, Llibre de família.
Taxes

D’acord taxes amb la vigent ordenança fiscal 

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud 
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 3 mesos des de la presentacio de la sol·licitud

Diagrama de flux

Ordenances