Reversió Drets Funeraris

Descripció Els titulars o hereus d’un nínxol buit, poden sol·licitar a l’Ajuntament la recuperació dels drets funeraris, a canvi d’una compensació econòmica corresponent a la part proporcional del temps que no s’ha utilitzat. Qui Ho Pot Sol·licitar? El titular de la...

Exhumació i reinhumació

Descripció Trasllat d’un familiar difunt entre les sepultures del cementeri municipal amb destinació a nínxol ocupat o a quartes tramades. Qui Ho Pot Sol·licitar? El familiar de la persona difunta titular o hereu de la concessió de la sepultura. Requisits Haver...