Descripció

Els titulars o hereus d’un nínxol buit, poden sol·licitar a l’Ajuntament la recuperació dels drets funeraris, a canvi d’una compensació econòmica corresponent a la part proporcional del temps que no s’ha utilitzat.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

El titular de la concessió o hereu.

Requisits

Ser titular de la concessió d’un nínxol buit.

Quan sol·licitar-Ho

Obligatòriament en les concessions adjudicades a partir del 22-05-2006, només és buide el nínxol per haver traslladat a la persona difunta a altra sepultura.
En qualsevol moment, en la resta de concessions anteriors a eixa data.

Documentació a presentar
  • Sol·licitud especifica
  • Testament hereus
  • Manteniment de Tercers
Taxes

No té taxes associades

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Presentació de la sol·licitud 
  • Presentació de la documentació sol·licitada per part de l’administració
Informació complementària
Termini de resolució i recursos

Termini de resolució 3 mesos des de la presentacio de la sol·licitud

Diagrama de flux

Ordenances