Modificació amplària del pas permanent

Descripció Sol·licitud per la qual l’interessat manifesta que vol modificar l’amplària del permís per a utilitzar el domini públic per a la entrada i eixida de vehicles a través de les voreres a immobles de propietat privada i/o pública. Qui Ho Pot Sol·licitar?...

Sol·licitud baixa pas permanent

Descripció Sol·licitud per la qual l’interessat manifesta que vol donar de baixa el permís que te concedit per a utilitzar el domini públic per a la entrada i eixida de vehicles a través de les voreres a immobles de propietat privada i/o pública. Qui Ho Pot...